Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä on vaihtoehto, jos saatavia ei ole pystytty perimään vapaaehtoisen perinnän kautta.

Haasteharkinta ja toimenpidesuositus

Oikeudellinen perintäprosessi aloitetaan haasteharkinnalla. Haasteharkintavaiheessa selvitämme velallisen maksuhistorian ja -käyttäytymisen sekä luottotiedot.

Suorittamamme selvityksen perusteella annamme sinulle toimenpidesuosituksen, jonka pohjalta teemme yhdessä suunnitelman perinnän etenemisestä. Toimenpidesuosituksen jälkeen sinä teet päätöksen haluatko jatkaa saatavan perimistä oikeudellisen perinnän kautta.

Haastehakemus

Jos haasteharkinnassa todetaan, että saatavan perintää on kannattavaa jatkaa oikeudellisen perinnän kautta, laadimme haastehakemuksen ja toimitamme sen velallisen kotikunnan käräjäoikeuteen. Tarvittaessa toimitamme käräjäoikeuteen asiassa mahdollisesti pyydetyt lisälausunnot.

Haastehakemuksella saatavalle haetaan tavallisimmin ulosottokelpoinen tuomio, joka siirretään ulosottoviranomaiselle täytäntöönpanoa varten. Vaihtoehtoisesti voidaan hakea myös jotain muuta perintään liittyvää menettelyä kuten esimerkiksi häätöä, konkurssihakemusta, osamaksutilityshakemusta tai muita turvaamistoimenpiteitä.

Suoritusten saavuttua tilitämme varat korkoineen sinulle.

Jälkiperintä

Suosittelemme saatavan siirtämistä jälkiperintään, mikäli velallinen todetaan haasteharkinnassa varattomaksi. Jälkiperintää suosittelemme myös, mikäli velallisella on huomattava määrä maksuhäiriömerkintöjä, koska on todennäköistä ettei saatavia saada perittyä ulosoton kautta.

Jälkiperintään siirrettyjen toimeksiantojen kohdalla valvomme ettei saatava vanhene. Jälkiperinnän aikana perimme saatavaa säännöllisesti vapaaehtoisen perinnän kautta.

Jälkiperinnästä huolimatta voitte tehdä saatavasta kirjanpidollisesti luottotappion. Vaikka kirjaatte saatavan tässä vaiheessa luottotappioksi, se ei estä saatavaan kohdistuvia perintätoimia. Mikäli velalliselta saadaan myöhemmin perittyä pääomaa, voitte kirjata sen kirjanpidollisesti uusmyynniksi.

Valitse luotettava perintäkumppani, valitse Finvoicer

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme numeroon 020 734 9260 tai jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

ylös