Kun lasku on riitainen

Saatava katsotaan riitaiseksi, mikäli velallinen toimittaa saatavasta perustellun reklamaation. Perintälain mukaan tällaisten riitautettujen saatavien perintää ei voida jatkaa vapaaehtoisen perinnän kautta.

Riitautettujen saatavien kohdalla vaihtoehtoina on saatavan sovitteleminen tai siirtäminen lakimiehen hoidettavaksi.

Lakimiehemme hoitavat riitautuneiden saatavien selvittämisen ja kotiuttamisen. Riitautuneen saatavan periminen aloitetaan maksuttomalla arviolla järkevästä etenemistavasta. Useimmiten asian hoitaminen aloitetaan sovintoon tähtäävällä kirjeellä velalliselle. Jos asiaa ei saada ratkaistua sovinnollisesti, tyypillisesti ainoaksi vaihtoehdoksi saatavan kotiuttamiseksi jää kanteen nostaminen tuomioistuimessa. Velallista vaaditaan korvaamaan velkojalle aiheutuneet kulut ja oikeusturvavakuutus tyypillisesti korvaa osan velkojan kuluista. Velkojalle syntyy kuitenkin aina kuluriski tuomioistuinkäsittelystä.

Eteneminen riitaisten laskujen selvittämisessä

Mikäli asiakkaasi on riitauttanut saatavasi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme numeroon 020 734 9260 tai jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

ylös